Suerte behaalt CRKBO-accreditatie

CRKBO Geregistreerd

“Hierbij bevestigen wij de definitieve registratie van uw organisatie Suerte Advies & Training B.V. in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)”. Dit positieve bericht ontvingen we op dinsdag 22 december 2020 van het CRKBO.

Het CRKBO is een onafhankelijke instelling die toeziet op de kwaliteit van opleiders door middel van een uitgebreide audit. In het Register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar eisen rondom de onderwerpen: Organisatie, Docenten, Voorlichting, Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden, Uitvoering, Examinering en Klachtenregeling.

Suerte Academy wordt, als Accredited Training Organisation van zowel APMG, EXIN en PeopleCert, regelmatig geaudit op haar Quality Management System (QMS). Maar dit onafhankelijke kwaliteitsstempel voelt extra goed.

CRKBO Geregistreerd

Een interessant voordeel van de CRKBO-accreditatie is dat we trainingen zonder BTW mogen aanbieden aan organisaties die niet BTW-plichtig zijn. Is uw organisatie vrijgesteld van BTW? Wij kunnen u dan ook zonder BTW factureren.