Home » Opleidingen » Lean IT Leadership

Lean IT Leadership

Lean IT Leadership

Bij Lean IT Leadership leer je de leiderschapsprincipes en competenties van Lean, zoals deze oorspronkelijk gevormd zijn bij Toyoya.

Het leiden van een fitte, Lean organisatie vraagt specifieke vaardigheden en houdingen van de trekkers, de “Lean Leaders”. Een Lean Leader heeft een passie voor Lean, is gedisciplineerd, gericht op het verbeteren van processen en werkt projectmatig. Bovenal heeft een Lean Leader goede relaties met de medewerkers, gebaseerd op respect.

Een Lean Leader is een leraar en een coach, wil weten en begrijpen en betrekt anderen bij het zoeken naar voortdurende verbeteringen. Hij is gemotiveerd om de Lean werkwijze te implementeren, voelt hoe anderen in dit proces betrokken zijn en is gepassioneerd om anderen warm te maken voor het Lean gebeuren. Actie gebeurt op de werkplek en dat is precies waar hij meestal is.

Een Lean Leader moet zich bewust zijn van zijn eigen persoonlijke waarden en principes, en deze verbinden met die van de organisatie. Hij moet kleur bekennen. Zo niet, dan blijft zijn voorbeeldgedrag kunstmatig, onecht en minder effectief.
 Hij bouwt geloofwaardigheid op omdat hij integriteit toont in de persoonlijke verbinding met anderen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in de leiderschapsprincipes van Lean, zoals deze oorspronkelijk gevormd zijn bij Toyoya.

Niveau

HBO

Voorkennis

Voor deze training dient u in het bezit te zijn van het Lean IT Foundation certificaat.

Studiebelasting

Voor deze training moet u rekenen op een studiebelasting van zo’n 24 uur.

Inhoud

Inleiding

 • Toyota Core Values

Module 1: Self-Development

 • Leadership ability and potential
 • Learning and growing

Module 2: Coach & Develop Others

 • Develop next-generation leaders
 • Coach and develop others

Module 3: Support Daily Kaizen

 • Achievement of goals
 • Enable process improvements and achieve targets

Module 4: Create Vision & Align Goals

 • Develop vision and plan
 • Set and align goals and plans for achievement

Resultaat

De Lean Leadership training draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende acht Lean Leaderschip competenties:

 • Richting geven – hebben van een gemeenschappelijke visie met leidende beginselen, specifieke doelen en een plan voor de uitvoering
 • Standaardiseren en verbeteren van werkprocessen – ervoor zorgen dat de workflow en leidinggevende functies zijn gestandaardiseerd en de informatie- en materiaalstromen ondersteunen.
 • Stimuleren van eigenaarschap – creëren van eigenaarschap door zichzelf en anderen voortdurend verantwoordelijk te stellen voor het proces en de resultaten.
 • Coaching – overdragen van kennis, ondersteunen van de ontwikkeling van vaardigheden en erkennen van prestaties.
 • Empowerment van individuen en teams – delegeren van verantwoordelijkheden samen met de benodigde bevoegdheden voor succes en aanmoedigen van werknemers om deel te nemen aan vergaderingen en het maken van beslissingen.
 • Bouwen van allianties – ontwikkelen van wederzijdse verwachtingen en de samenwerking met collega’s, klanten en leveranciers.
 • Managing change – bevorderen van innovatie en stimuleren van anderen in het genereren, initiëren en borgen van verandering.
 • Modeleren van Lean denken en gedrag – tonen van voorbeeldgedrag door middel van Lean denken, taal, middelen en processen in de dagelijkse interacties.

Duur

De opleiding bestaat uit 3 trainingsdagen van 9.00 tot 17.00 uur (waarvan de eerste twee aansluitend en de derde dag na een interval van een of twee weken). Op de laatste middag wordt het examen afgenomen.

Bekijk ons open rooster voor de datum van de eerstvolgende training. Voor alle trainingen geldt een doorgangsgarantie.

Prijs

€ 1.575,- exclusief BTW, inclusief uitgebreide trainingsmap, examen en examengarantie.

De prijzen van onze trainingen zijn ‘all inclusive’, er komen GEEN EXTRA KOSTEN voor lunches, cursusmaterialen of examens bij.

Links

Contact

  Indien u zich wilt inschrijven, meer informatie wilt of de uitgebreide brochure wilt ontvangen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Telefoon  Toelichting