Privacyverklaring

Suerte Academy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Suerte Academy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Suerte Academy verstrekt. Suerte Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Suerte Academy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Suerte Academy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit deelname aan een training of workshop.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Suerte Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Suerte Academy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien u, in het kader van een training, examen wilt afleggen, zullen wij uitsluitend uw voor- en achternaam plus uw e-mailadres delen met het betreffende exameninstituut.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suerte-academy.nl. Suerte Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

Suerte Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Suerte Academy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Suerte Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@suerte-academy.nl.