Home » Opleidingen » DevOps Trainingen

DevOps Trainingen

Eén van de belangrijke drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van organisaties om steeds sneller in te spelen op veranderingen in de markt. Het verhoogt de kwaliteit van de software en standaardiseert de in productie name daarvan. Als onderdeel van DevOps worden zoveel mogelijk processen zoals testing, integration, provisioning en deployment geautomatiseerd. Onze DevOps Trainingen leren u hoe dit te doen.

DevOps practices voegen waarde toe aan organisaties en moet leiden tot een grotere klanttevredenheid. DevOps is een totaalvisie op de gehele keten, vanaf het begin van het ontwikkelproces tot en met de uitrol naar productie en het beheer daarvan. Het is een manier van werken die de tegenstrijdige belangen van de business, ontwikkelaars en beheer binnen een organisatie bij elkaar laat komen.

Er zijn diverse organisaties die DevOps-certificeringen aanbieden, zoals: EXIN, DASA, PeopleCert en het DevOps Institute. Onze trainingen kunnen u voorbereiden op ieder van deze certificeringen. We kijken graag samen met u welke certificering het beste bij u past.

DASA DevOps Courses

DevOps Certifications

Please use this link to see the complete schedule of our online international DASA DevOps courses.

DevOps Trainingen

DevOps Foundation

Tijdens de training DevOps Foundation leert u beginselen, werkwijzen, vocabulaire, toepassing ervan in uw organisatie en de belangrijkste veranderingen voor een professional in een multidisciplinair DevOps-team.

DevOps Professional

Tijdens de training DevOps Professional worden eerst alle basisbegrippen, principes en key practices van DevOps uitgelegd, alvorens de “Three Ways” in detail worden behandeld. Het is dus niet nodig om eerst de training DevOps Foundation te volgen.

DevOps Coach

Tijdens de training DevOps Coach leer je individuele coaching, team coaching en het begeleiden van organisaties bij hun ‘DevOps transformation journey.

Team Collaboration Journey

De transformatie naar nieuwe werkwijzen, zoals SIAM, Agile en DevOps vergroot het belang van goede samenwerking in de gehele waardeketen. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden, mindset en gedrag. Communicatie, persoonlijk leiderschap en continu verbeteren zijn hier voorbeelden van.

Hoe zorgt u dat alle teamleden effectief samenwerken om zo het maximale teamresultaat te halen? Met onze ‘Team Collaboration Journey’ helpen wij u de effectiviteit van uw teams te vergroten.

The Phoenix Project Business Simulation

DevOps betekent een significante verandering in cultuur en gedrag en veel organisaties slagen er onvoldoende in dit te realiseren. Deze simulatie kan gebruikt worden om DevOps beter te begrijpen en concrete verbeteracties te identificeren en af te spreken.

In-company

In-company biedt de mogelijkheid om voor onze DevOps Trainingen een aangepast trainingsprogramma te ontwerpen dat maximaal aansluit bij de wensen van uw organisatie. Voor een in-company-training spreken we in een uitgebreid intakegesprek af hoe wij u de best mogelijke resultaten kunnen leveren.

Consultancy

Suerte Associates biedt consultancy en implementatie services voor de invoering van DevOps in uw organisatie. Onze transitiemanagers besteden hierbij veel aandacht aan de organisatorische verandering, omdat de implementatie van DevOps grote impact heeft op alle betrokken stakeholders.