Home » Opleidingen » Change Management Foundation

Change Management Foundation

Change Management Foundation

Bij Change Management Foundation leer je best practices voor het ontwerpen en begeleiden van verandering in organisaties.

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging; verandering is dan ook de enige constante. Dat organisatieverandering complex is weten we allemaal. De onderlinge relaties tussen de medewerkers op de werkvloer, de bedrijfscultuur, de werkomgeving en de ondersteunende technologie: een wijziging in een detail kan al grote gevolgen hebben. Vaak onderschatten organisaties de gevolgen en zetten niet of onvoldoende mensen en middelen in om het traject te begeleiden.

Het vakgebied van organisatieverandering is overkoepelend en interdisciplinair. Het verbindt zowel ‘harde’ faciliteiten als ‘zachte’ veranderingen in de cultuur en rolverdeling van mensen. De Body of Knowledge (CMBoK) van het Change Management Institute onderscheidt zich door de integrale aanpak en multidisciplinaire benadering van het vakgebied. Wat je moet weten om een succesvolle organisatieverandering door te voeren, komt aan bod.

Tijdens de training Change Management Foundation gaan we in op dit interdisciplinaire karakter en behandelen we de overlap met andere disciplines. We nemen resultaten vanuit wetenschappelijke onderzoeken én ervaring met veranderingstrajecten in verschillende organisaties mee. We besteden aandacht aan weerstanden en gedrag van medewerkers, we laten zien hoe belangrijk de rol is van project- en programmamanagers voor een gestructureerde en transparante aanpak.

“Dankzij deze training kan ik nu beter omgaan met weerstanden van collega’s als gevolg van de veranderingen in onze manier van werken.”

Doelgroep

U bent in uw organisatie verantwoordelijk voor veranderingsprocessen of u begeleidt deze. U bent werkzaam als IT-servicemanager, project- of programmamanager, bedrijfsanalist, IT-manager of u bent als externe interim-manager verbonden aan een organisatie waar u regie voert over of begeleiding biedt aan (een deel van) de organisatieveranderingen.

“Van en met elkaar leren bevordert inzicht in je eigen gedrag, dat ten goede komt aan je professionaliteit.”

Niveau

MBO+

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting

Voor deze training moet u rekenen op een studiebelasting van zo’n 16 uur.

Resultaat

Na afronding van deze training heeft u:

 • Inzicht in de impact van organisatieverandering op de medewerkers, verschillende reacties op veranderingen en via welke leerprocessen men veranderingen verwerkt
 • Kennis van de ontwikkeling van strategieën om medewerkers door de veranderingen heen te begeleiden, hen te motiveren en weerstanden weg te nemen
 • Inzicht in hoe organisaties draaien, welke processen zich voordoen en welke inzet nodig is om organisatieveranderingen succesvol te laten plaatsvinden
 • Inzicht in de drijfveren achter het ontstaan van een bepaalde organisatiecultuur en in welke processen daaraan bijdragen
 • Kennis van het belang van de inzet van bepaalde stakeholders bij veranderingsprocessen en welke (interne) communicatiestrategie nodig is om hen te motiveren
 • Instrumenten in handen om discussies te voeren over de impactvan organisatieverandering op werkprocessen en hoe u momentum kunt creëren om de veranderingen door te voeren
 • Kennis over het inrichten van een effectief functionerend veranderteam en bijdragen aan het verbeteren van die effectiviteit.

Duur

De opleiding bestaat uit 3 trainingsdagen van 9.00 tot 17.00 uur (waarvan de eerste twee aansluitend en de derde dag na een interval van een of twee weken). Op de laatste middag wordt het examen afgenomen.

Bekijk ons open rooster voor de datum van de eerstvolgende training. Voor alle trainingen geldt een doorgangsgarantie.

Prijs

€ 1.575,- exclusief BTW, inclusief uitgebreide trainingsmap, examen en examengarantie.

De prijzen van onze trainingen zijn ‘all inclusive’, er komen GEEN EXTRA KOSTEN voor lunches, cursusmaterialen of examens bij.

Links

Contact

  Indien u zich wilt inschrijven, meer informatie wilt of de uitgebreide brochure wilt ontvangen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Telefoon



  Toelichting

  U kunt hier onze privacyverklaring inzien.

  Loading...