Home » Opleidingen » Gecertificeerd Praktisch Regisseur

Gecertificeerd Praktisch Regisseur

Gecertificeerd Praktisch Regisseur

Ons doel is om mensen met een regierol op te leiden, te trainen en te begeleiden tot Gecertificeerd Praktisch Regisseur (GPR).

Regie is een begrip in de wereld van IT dat je steeds vaker hoort. Waarom is regie nodig? Wat doe je als regisseur? Hoe leer je dat? Dat leer je in onze opleiding tot Gecertificeerd Praktisch Regisseur in IT.

Onze opleiding is bedoeld voor mensen die hun richting gevende, organiserende, begeleidende en evaluerende taken praktisch willen ontwikkelen. Taken die wij regietaken noemen. Zodat men in staat is om beter te kunnen samenwerken en andere samenwerkingsvormen beter kan organiseren en begeleiden. Wij wijzen uw weg.

Waarom is regie nodig?

De wereld van IT is steeds complexer geworden en verspreid over de hele wereld. Door digitale technieken is het wereldwijd samenwerken ook steeds makkelijker en sneller geworden. Nieuwe diensten en producten zijn dus nog sneller op de markt en daar zijn er dan ook heel veel van. Dat vraagt om een nieuwe manier van regie voeren over vraag en aanbod.

Regie als begrip krijgt daarom in de wereld van IT steeds meer draagvlak. Logischerwijs worden dergelijke nieuwe begrippen op vele manieren uitgelegd.  Daarbij is het lastig om te bepalen welke manier voor jou de “juiste” is. Ook weet je nog niet hoe dit jouw organisatie ​kan helpen met het op een nieuwe manier besturen van vraag- en aanbod aan IT-diensten.

Hoe hou je in deze snelle en complexe IT wereld het juiste overzicht over vraag en aanbod? En hoe geef je het juiste inzicht ? Hoe zorg je voor het juiste uitzicht? Daar is regisseren voor nodig.

Welke taken heb je als regisseur?

Daarvoor hebben wij de Regiewegwijzer ontwikkeld. De Regiewegwijzer laat de samenhang zien tussen de vier regietaken die nodig zijn om te kunnen regisseren:

 • Richting geven – het doel en de richting bepalen waar een organisatie met zijn diensten heen gaat;
 • Organiseren – het doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om hiermee de gestelde doelen te realiseren;
 • Begeleiden – het bewaken van doelen, diensten, samenwerkingsverbanden, processen en leveringen;
 • Evalueren – het leren van nieuwe dingen, aanpassingen,om het werk elke keer een stukje beter te doen.

​Voor het uitvoeren van deze regietaken heb je praktische inhoudelijke, organiserende en persoonlijke vaardigheden nodig. Samen met jou bepalen we aan de hand van de Regiewegwijzer jouw Regiepad.

Niet alleen de theorie, maar juist ook in praktijk bewijzen dat je steeds beter wordt in deze rol.

Hoe ziet onze opleiding er uit?

Het totale regiepad bestaat uit 4 modules, per regietaak een module. Je leert op praktische wijze de vaardigheden die je nodig hebt om jezelf uiteindelijk Gecertificeerd Praktisch Regisseur te noemen. 

We starten met een intake waarin we samen bepalen of dit traject bij jou past. Zoja, dan bepalen we aan de hand van de Regiewegwijzer jouw Regiepad waarin wij jou trainen en coachen tot deels of volledig Gecertificeerd Praktisch Regisseur.

Je maakt deel uit van ons platform en netwerk, zodat je bij kunt blijven met de laatste ontwikkelingen. En voor de zelfstandigen bieden wij daarnaast de mogelijkheid tot het vinden van regie-opdrachten.

Regisseur ben je niet voor even, maar voor de rest van je leven.

Welke voorkennis is gewenst?

Een goede basis voor deze opleiding is de training ‘Certified Outsourcing Specialist‘. In deze training behandelen we de hele sourcing lifecycle van de strategiefase tot en met de operationele fase.

Wie zijn de regiewijzers?

Wij zijn de Regiewijzers. En wij zien een toenemende behoefte aan mensen die in praktijk regietaken kunnen uitvoeren. Wij trainen en begeleiden hen met veel plezier. Onze kracht is jarenlange praktische ervaring op het gebied van management, regievoeren, trainen en coachen.

Wij hebben als missie om mens en organisatie bewust te maken dat een andere manier van denken, leiden en samenwerken nodig is en om vraag en aanbod te regisseren. Dat doen wij door mensen op “sturende en regelende” posities te trainen, te begeleiden en waar nodig deze rol tijdelijk zelf in te vullen. 

Regiewijzers

Links

Contact

  Indien u zich wilt inschrijven, meer informatie wilt of de uitgebreide brochure wilt ontvangen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Telefoon  Toelichting

  U kunt hier onze privacyverklaring inzien.

  Loading...