Home » Opleidingen » SIAM Trainingen » SIAM Workshops

Samen bouwen en inrichten van het SIAM Huis

Service Integrator and Management (SIAM) is een verzameling management practices die toepasbaar zijn in iedere omgeving waar end-to-end diensten door meerdere service providers worden geleverd.

Optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de leveringsketen vereist dat deze practices goed zijn ingericht. We gebruiken graag de metafoor van het ‘SIAM Huis’ om uit te leggen wat er nodig is om goede samenwerking mogelijk te maken.

Alleen als alle kamers (lees: practices) goed zijn ingericht kunnen partijen optimaal samenwerken om world class end-to-end diensten te leveren. Hoe goed staat uw SIAM Huis?

Het SIAM Huis is bij diverse klanten succesvol in de praktijk toegepast. Het vormt ook de basis voor al onze SIAM-trainingen. Tijdens onze SIAM-workshops bouwt u onder onze begeleiding aan uw eigen SIAM Huis.

Maak een vliegende start met onze SIAM Workshops

Gedurende de SIAM Roadmap wordt het SIAM Huis ontworpen, gebouwd en continu verbeterd. Hierin hebben klantorganisatie en service integrator beiden een belangrijke verantwoordelijkheid.

Met onze SIAM Strategy & Design Workshops maakt u een vliegende start met de inrichting en/of verbetering van uw service integratie. Samen met een ervaren facilitator gaat u aan de slag met uw eigen praktijksituatie.

Onze transitiemanagers kunnen de implementatie van uw nieuwe SIAM Operating Model begeleiden. Zij besteden hierbij veel aandacht aan de organisatorische verandering, omdat de implementatie van SIAM grote impact heeft op alle betrokken stakeholders.

Trainingen en business simulatie voor uw medewerkers

Onze trainers en coaches uw medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van de benodigde kennis, vaardigheden en mindset. Ongeacht of zij een rol hebben binnen de klantorganisatie, service integrator of service providers.

Tijdens de SIAM business simulatie krijgen de deelnemers de instrumenten om onderlinge samenwerking te bouwen, te onderhouden en te verbeteren.

Suerte Academy is een geaccrediteerde trainingsorganisatie (ATO) van EXIN voor de levering van SIAM Foundation en SIAM Professional trainingen en certificeringen. Onze trainers waren als een van de eersten gecertificeerd in de Benelux.

SIAM Simulatie