Home » Opleidingen » BiSL Next Foundation

BiSL Next Foundation

Business-informatiemanagement (BIM), in Nederland ook wel aangeduid als functioneel beheer en informatiemanagement, benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de business-organisatie en de eindgebruikers van de informatiesystemen.

Organisaties zijn steeds afhankelijker van informatie en informatiesystemen. Daar speelt BiSL Next op in. De certificering EXIN Business Information Management Foundation is gebaseerd op het boek ‘BiSL® Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business informatie management professionals’.

De opbouw van het BiSL Next-framework is geheel gewijzigd ten opzichte van het oude BiSL-framework. De meeste activiteiten die binnen business-informatiemanagement worden uitgevoerd zijn evenwel niet veranderd, maar deze worden vanuit een ander perspectief bezien en zijn anders gerangschikt. Ook is het framework uitgebreid met activiteiten in het kader van bestuur en strategie.

In de meer operationele functies of rollen ligt de nadruk op het bepalen van de eisen en wensen die de organisatie heeft ten aanzien van de informatievoorziening, het aansturen van de IT-dienstverlening, het ondersteunen van het gebruik van de informatiesystemen en de informatieservices en het optreden als liaison tussen de verschillende stakeholders (business, ketenpartners, eindgebruikers) op operationeel niveau: improvement en operation. In de besturende en strategische functies ligt de nadruk op governance en strategy.

Doelgroep

Deze certificering richt zich op diegenen die in hun functie een rol hebben bij het aansturen, richting geven, aanpassen en operationaliseren van de (IT)-dienstverlening om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening voldoet aan de behoeften van de organisatie.

Tot de doelgroep horen ook diegenen die op een andere wijze nauw betrokken zijn bij de informatievoorziening van een organisatie. Deze module is daarom van belang voor zowel IT’ers als niet-IT’ers die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening van een organisatie. Voorbeelden zijn:

 • Business-)informatiemanager
 • Product owner
 • Functioneel beheerder
 • Gegevensbeheerder/data steward
 • Functioneel applicatiebeheerder
 • Key user
 • Informatiearchitect
 • Businessanalist
 • Informatieanalist
 • Servicemanager
 • Riskmanager
 • Data scientist

De doelgroep betreft iedereen die belang heeft bij of kennis wil nemen van business- informatiemanagement in al haar facetten. De module is om die reden gericht op business- competenties: op het kunnen begrijpen van, toepassen van of functioneren binnen business- informatiemanagement in een organisatie.

Niveau

MBO+

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting

Voor deze training moet u rekenen op een studiebelasting van zo’n 16 uur.

Onderwerpen

 • Doel en achtergrond van business-informatiemanagement
 • Basiselementen van business-informatiemanagement
 • Governance domain
 • Strategy domain
 • Improvement domain
 • Operation domain

Resultaat

Na afronding van de training heeft u kennis van:

 • Begrippen rondom business-informatiemanagement (business-informatiemanagement, informatieservice, business-service, informatiesysteem, informatievoorziening, informatietechnologie)
 • De positie van business-informatiemanagement in relatie tot de business en IT-servicemanagement
 • De drivers, perspectives en domains van business-informatiemanagement
 • Sturing op de informatievoorziening
 • Data en datakwaliteit
 • De vier domeinperspectieven van Governance
 • De activiteiten en producten binnen de vier domeinperspectieven van Governance 
 • De vier domeinperspectieven van Strategy
 • De activiteiten en producten binnen de vier domeinperspectieven van Strategy 
 • De vier domeinperspectieven van Improvement
 • De activiteiten en producten binnen de vierdomeinperspectieven van Improvement 
 • De vier domeinperspectieven van Operation
 • De activiteiten en producten binnen de vier domeinperspectieven van Operation 

Duur

De training bestaat uit 3 trainingsdagen van 9.00 tot 17.00 uur (waarvan de eerste twee aansluitend en de derde dag na een interval van een of twee weken). Op de laatste middag wordt het examen afgenomen.

Bekijk ons open rooster voor de datum van de eerstvolgende training. Voor alle trainingen geldt een doorgangsgarantie.

Prijs

€ 1.425,- exclusief BTW, inclusief uitgebreide trainingsmap, examen en examengarantie.

De prijzen van onze trainingen zijn ‘all inclusive’, er komen GEEN EXTRA KOSTEN voor lunches, cursusmaterialen of examens bij.

Contact

  Indien u zich wilt inschrijven, meer informatie wilt of de uitgebreide brochure wilt ontvangen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Telefoon  Toelichting

  U kunt hier onze privacyverklaring inzien.

  Loading...