Home » Opleidingen » IAOP Trainingen

IAOP Trainingen

IAOP Trainingen zijn gebaseerd op de Outsourcing Professional Body of Knowledge van de International Association of Outsourcing Professionals (IAOP).

Outsourcing is voor veel organisaties een manier om werkzaamheden, die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren, uit te besteden aan daarin gespecialiseerde dienstverleners. Voorbeelden van bellen naar een IT-helpdesk in Zuid-Afrika of India zijn er legio.

Omdat de rolverdeling verschuift, verandert ook de verhouding tussen klant en leverancier. Vanwege de uitbesteding houdt het bedrijf een vorm van regie (governance) over de IT-dienstenlevering. Dat komt vaak ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Welke afspraken maak je over kosten, contracten, leverantie, service-windows en dergelijke? Hoe draag je de kennis van de latende partij naar de ontvangende dienstverlener over? Wat gebeurt er tijdens de transitieperiode en hoe vul je dan de leverantie van de diensten tijdelijk in?

IAOP Trainingen

Certified Outsourcing Specialist

Tijdens de training Certified Outsourcing Specialist gaan we in op de veranderde verhoudingen, de rolverdeling, de overbrugging, regievoering over alle processen.

Gecertificeerd Praktisch Regisseur

De opleiding tot Gecertificeerd Praktisch Regisseur in IT is bedoeld voor mensen die hun richting gevende, organiserende, begeleidende en evaluerende taken praktisch willen ontwikkelen. Taken die wij regietaken noemen.

In-company

In-company biedt de mogelijkheid om een aangepast trainingsprogramma te ontwerpen dat maximaal aansluit bij de wensen van uw organisatie. Voor een in-company-training spreken we in een uitgebreid intakegesprek af hoe wij u de best mogelijke resultaten kunnen leveren.

Consultancy

Suerte Associates biedt consultancy en implementatie services voor de invoering van Sourcing Governance (Regie) in uw organisatie. Onze transitiemanagers besteden hierbij veel aandacht aan de organisatorische verandering. Dit omdat de implementatie van regie grote impact heeft op alle betrokken stakeholders.